20 Ağustos 2013 Salı

ŞEMSİ TEBRİZİ HAZRETLERİ'NE YAZILMIŞ ŞİİRLER

Şems-i Tebrizi Hazretleri

Bir şûlesi var ki Şem'i canın
Fanusuna sığmaz asmanın

Şeyh Gâlip


Aşk odu evvel düşer ma'şuka, andan aşıka
Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi

Fuzuli


Dil-zinde feyz-i Şems-i Tebriz
Ney pâre-i hâme-i şeker-riz
Bu resme koyup beyân-ı aşkı
Söyler bana dâstân-ı aşkı

Şeyh Gâlip


Olmasın Şems-i âsmân mağrûr
Ne Şemsler bulunur dünyâda
Pürdür Şems ile zemin-i vücud
Âşinaye görünür; ne yâda

İsmail Hakkı Bursevi

0 yorum:

Yorum Gönderme