25 Temmuz 2013 Perşembe

MEVLANA SÖZLERİ

mevlana sözleri
Bu yazıda Mevlana Sözleri toplu olarak yer almaktadır. Hazreti Mevlana'nın aşk sözleri ve bir çok konudaki özlü sözleri... Pek bilinmeyen Mevlana sözleriMesnevi'den Mevlana Sözleri... Can Kulağını Aç ve dinle...


Melek gibi Allah'ı tesbih etmeyi kendine gıda yap da melekler gibi ezadan kurtul.

Dünya kurt, insan kuzu. Kurdun derdi kuzuyu mideye indirmek, kuzu ise kurda aşık.


Aşk davaya benzer. Cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!

Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül göğünde yüzlerce güneş görür.

İki alemde de Allah'ın baktığı yer gönüldür. Padişah daima gönle bakar.

Ey yoksul, zengine zakat ver. Bütün altınlar, bütün ipekli kumaş, yokluktadır, yoksuldadır.

Artık dertten şikayet etme. Çünkü dert, insanı yokluğa sürüp götüren rahvan bir attır.

Bu ‘ney’in sesi ateştir, hava değil; kimde bu ateş yoksa yok olsun!

Bir aşk yüzünden elbisesi yırtılan, hırstan ayıptan adamakıllı temizlendi.

Her şey maşuktur, aşk bir perdedir. Yaşayan maşuktur, aşık bir ölüdür.

Aşıklık gönül iniltisinden belli olur, hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. Aşığın hastalığı, bütün hastalıklardan ayrıdır. Aşk, Allah sırlarının ustarlabıdır. Aşkı şerh etmek ve anlatmak için ne söylersem söyleyeyim asıl aşka gelince o sözlerden mahcup olurum. Dilin tefsiri gerçi pek aydınlatıcıdır, fakat dile düşmeyen aşk daha aydındır. Çünkü kalem, yazmada koşup durmaktadır, ama aşk bahsine gelince; çatlar, aciz kalır. Aşkın şehrinde akıl, çamura saplanmış eşek gibi yattı kaldı. Aşkı, aşıklığı yine aşk şerh etti.

Zahiri güzelliğe ait bulunan aşklar aşk değildir. Onlar nihayet bir ar olur.


İlim ve hikmet, helal lokmadan doğar; aşk ve rikkat, helal lokmadan meydana gelir.

Senin uğruna feda olayım; çünkü seni seviyorum. Sevgi; insanı kör eder, sağır yapar.

Kendi tasvir ettiği şeye, kendi vehmine aşık olan kişi, nereden nimet ve ihsan sahibi Allah aşıklarından olacak?

Vehme aşık olan doğrucuysa mecazi sevgisi, kendisini nihayet hakikate çeker, götürür.

Aşık, iyice ara, maşukun kim?

Sevgiden acılıklar tatlılaşır, sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden tortulu, tortulu bulanık sular, arı duru bir hale gelir, sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölü dirilir, sevgiden padişahlar kul olur.

Aşık ve hayran adamların ayak izleri, başkalarının izlerinden ayrılır, hemen belli olur.

Aşk şeriatı bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de.

Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!

Aşk iki aleme de yabancıdır; aşkta yetmiş iki türlü divanelik var!


Aşıktan daha deli kimse yoktur. Akıl, onun sevdasına karşı kördür, sağırdır.

Aşk, denizi bir çömlek gibi kaynatır. Aşk, dağı kum gibi ezer, eritir. Aşk, gökyüzünü çatlatır, yüzlerce yarık açar.

Aşk, sebepsiz yeryüzünü titretir. Pak aşk, Muhammed’le eşti. Allah (c.c), aşk yüzünden O’na (s.a.v) “Sen olmasaydın…” dedi.

Aşık olmak için bir Yusuf arama ! Sen Aşk’ı ara, Allah (c.c) sana Yusuf’u gönderir.


Kötülük yapınca kork, kendini emin hissetme. Zira yaptığın kötülük bir tohumdur, Allah onu meydana çıkarır.

Aslında insan gözden ibarettir. Gerisi et ve kemik. Göz neyi görürse insanın değeri o kadardır.

Beden aç kalmadan itaatkar olmaz. Onu tokken ibadete sevk etmek, soğuk demiri dövmek gibidir.

Hangi renk camdan bakarsan güneşi o renkte görürsün. Camı kır ki, nur görünsün.

Gönül doğru sözden huzur ve sükun bulur, susuzun suyla hararetini teskin etmesi gibi.

İnciyi sedefin içinde ara, hüneri da sanat ehlinden iste."

Ey Sevgili! İlacım da sensin, çarem de sensin. Yüz parça olmuş gönlünnün nuru da sensin, çaresiz gönlümde... Senden başka ne varsa hepsi yok oldu, beni kimsesiz bırakma! Gel! (Divan-ı Kebir)


Editörün Önerileri: Şems-i Tebrizi Sözleri & Resimli Şemsi Tebrizi Sözleri

0 yorum:

Yorum Gönderme